• GIDA+ Ödülleri’ne Türkiye sınırları içerisinde faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiliğe sahip büyük ölçekli işletme, KOBİ, kooperatif, start-up ve üniversiteler başvurabilir.

 

 • 01.11.2019 sonrasında son başvuru tarihine kadar lansmanı yapılmış/prototipi üretilmiş ve inovasyon içeren her yeni ürün için başvurulabilir. Uygulamaya geçmemiş, henüz sonuç alınmamış, proje aşamasında olan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

 

 • İnovasyon, çığır açan bir içeriğe sahip olmak zorunda değildir. Tüketicilerin ve kullanıcıların ihtiyacını yeni bir şekilde karşılamaya, çevresel ve sosyal fayda sağlamaya, toplumun iyi ve sağlıklı beslenmesine yönelik herhangi bir özellik olabilir.

 

 • Sivil toplum örgütleri (dernek, vakıf vb.) ödül başvurusunda bulunamazlar. Ancak bu kurumların başvuru şartını sağlayan kuruluşlarla iş birliği ile gerçekleştirdikleri projeler, proje paydaşı kuruluşun başvurusu ile dolaylı olarak ödül kapsamına alınacaktır.

Başvurular https://gift.org.tr/basvuru linkinde yer alan formun doldurulması suretiyle yapılır.

Tamamlanmış başvurularla ilgili başvuru sahibine alındı bilgisi gönderilecektir. Herhangi bir nedenle tarafımıza ulaşmamış başvurular için sorumluluk kabul edilmeyecektir.

 • Başvurular bir veya daha fazla ödül kategorisine, her bir proje için ayrı bir başvuru formu doldurularak ve ayrı kayıt ücreti ödenerek yapılır. Başvuruda sayı sınırlaması yoktur.

 

 • Kayıt kriterlerine uymayan başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 • Başvurulan ürün ve uygulamalar, başvuruyu yapan kişi ya da kurumun orijinal ürünü olmalıdır. İntihal tespit edilmesi halinde başvuru iptal edilir. GİFT, bu tür durumlarda yasal sorumluluk kabul etmez.

 

 • Başvuru sahiplerine proje fikirlerini üçüncü kişilerle paylaşmadan önce patent veya faydalı model başvurusu yapmasını öneririz.

 

 • Yarışmayı kazanan veya ön listeye girmiş olan kurumlar, proje isimlerinin ve ödül töreninde kaydedilen ses, görüntü, film ve fotoğrafların tanıtım amaçlı olarak yayımlanasına izin vermiş sayılır. Bunun için adaylara herhangi bir ödeme yükümlülüğü söz konusu değildir.

 

 • Başvuru sahibi kişi ya da kurumlar, söz konusu başvuru üzerindeki hakları ellerinde bulundurmalıdır. Başvuru sahibi, başvuruda belirtilen isimden farklı ise yetki belgesine sahip olmalıdır.

 

 • Ödüller, ödül töreninde ilan edilip paylaşılacaktır. Tüm finalistler ve kazananlar, “GIDA+ Ödülleri Finalisti” ibaresini ve finalist logosunu, ödül sahipleri ise “GIDA+ Ödülleri En Yenilikçi … Ödülü” ibaresini ve ödül logosunu tüm dokümanlarında kullanma hakkına sahip olacaktır.
 • Jüri, başvuruları iki aşamalı oylama sistemi ile değerlendirecektir. Jürinin sekretarya hizmeti, GIFT tarafından yürütülecektir.
 • Organizasyon takviminde belirtilen başvuru süreci tamamlandıktan sonra, GIDA+ web sitesinde, ilgili yıla ait duyurusu yapılmış olan tüm jüri üyelerinin katılımıyla değerlendirme süreci başlar.
 • Başvuru yapan şirketlerde görev alan, şirketle ticari, ailevi veya başka herhangi bir şekilde ilişkisi olan jüri üyeleri, oylamada bu şirketlerin projelerine oy veremeyecektir.
 • Başvurusu tamamlanmış ürünler tüm jüri üyelerine dağıtılır. 65 jüri üyesi tarafından 100 üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda her bir kategoride en yüksek puanı alan 5 ürün finale kalacaktır. (Aynı puanı alan 5. projeler de finale dahil olacaktır)
 • Jüri, başvuru sahibinin onayını alarak başvurunun kategorisini değiştirebilir.
 • Her bir kategori için finale kalan ürünler, 5 final jüri üyesi tarafından ikinci bir değerlendirmeye tabi tutulacak ve en yüksek oyu alan ürün ödül gecesinde açıklanacaktır.
 • Jürinin kararı kesindir. Finalistler, ödül törenine katılabilmelerini teminen başvurdukları kategoride finale kaldıkları konusunda önceden bilgilendirilecektir.
 • GIFT, mücbir sebeplerden dolayı ödül törenini erteleme, değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutar.
 • Jüri üyeleri değerlendirmelerini aşağıda belirtilen puanlara göre yapacaklardır:

Bu yenilik nasıl bir ihtiyaç sonucu doğmuştur ve hangi talebi karşılamaktadır? (15 Puan)

Ürününüz, gıda içerik ve/veya üretim-tüketim sürecine nasıl bir yenilik getirmektedir? (20 Puan)

Getirdiğiniz yenilik; çevrenin korunması, iklim değişikliği ile mücadele veya israfın azaltılması hususlarında nasıl bir katkı sağlamaktadır? (25 Puan)

Ürününüzdeki yenilik, toplumun daha iyi beslenmesi ve sağlıklı kalmasına ne tür bir fayda sağlayacaktır? (25 Puan)

Yeniliğinizin ekonomiye olan katkısı ne olacaktır? (15 Puan)

Her bir başvuru için aşağıda belirtilen hesaba, Başvuru Ücreti yatırılacak ve alınacak dekont başvuru formuna eklenecektir.

Kadın girişimci: 100 TL + KDV

Start-up: 250 TL + KDV

KOBİ: 500 TL + KDV

Kooperatifler: 500 TL + KDV

Üniversiteler: 500 TL + KDV

Büyük işletmeler: 750 TL + KDV

Herbir başvuru türünde, 5 ve üzeri başvurular için %50 indirim olacaktır.

Gala Gecesine Katılım: 600 TL+KDV

(Gala gecesinde canlı müzik ve TAFED tarafından düzenlenecek yarışma ile belirlenen geleneksel Türk yemeklerine inovatif bakış temali yemekler sunulacaktır.)

Başvuru Ücreti Hesap Numarası:

INNOVAART SANATSAL TASARIM VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yapıkredi Çukurambar Şubesi

TR650006701000000079690248 

Gıda + Gıda İnovasyon Ödüllerine… tarihine kadar Başvuru Formunu  doldurarak başvurabilirsiniz


Gıda+ Başvuru Formu için