Bu Tarihi Kaydedin | 3. Büyük Tarım ve Gıda Buluşması İçin Geri Sayıyoruz!

3. Büyük Tarım ve Gıda Buluşması İçin Geri Sayıyoruz! Yaşam ne ürettiğimiz ve tükettiğimiz üzerine kurulu. Politika ise, bu ikisini daha iyi yapabilmenin yollarını bulmak için var. Kentler büyüyor, dünya nüfusu artmaya devam ediyor. Açlık ve yetersiz beslenme ile mücadele giderek zorlaşıyor. Kaynaklarımızın azaldığı; iklim değişikliği ya da yanlış uygulamalar sonucu bozulduğu hatta yok olduğu…