Gıda İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi

Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GİFT) tarım ve gıda politika yapıcılarının, karar alıcıların bilgi ve veri ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş bir sivil toplum inisiyatifidir. Kuruluş sürecinin ilk aşamasında, gönüllülük ve katılımcılık esasları dahilinde, sivil bir platform olarak doğan GİFT, paydaşların talep ve beklentileri paralelinde organik bir büyüme süreci sonucunda dernek tüzel kişiliğine kavuşmuş bir düşünce kuruluşudur. GİFT, çalışmalarını ilgili bütün tarafları kapsayacak şekilde, uluslararası kabul görmüş, bilime ve veriye dayalı politika enstrümanlarını kullanarak yürütmektedir.